Zastupitelstvo

Zastupitelé

Zastupitelé

Badalík Jaroslav

- předseda finančního výboru

Drdla Martin

- předseda kontrolního výboru

Eichler Josef

- starosta obce

Kříž Jaroslav

- předseda komise pro lesní hospodářství

Michal Jaroslav Ing.

- člen kontrolního výboru

Pavlík Milan PaedDr.

- člen komise pro kulturu, vzdělávání a sport

Strnadová Helena Mgr.

- předseda komise pro kulturu, vzdělávání a sport

Špačková Marta

- místostarosta

Šustáček Michal

- člen kontrolního výboru

zpět
ZPĚT