Rozcestník

Velikost textu:

Hlášení

12. dubna 2021

Prodej jablek

V úterý 13.4.2021 bude v naší obci pan Hampl prodávat jablka. Prodej se uskuteční před kulturním domem od 9.00 hod do 9.30 hod. Cena jablek 19,- Kč/kg celá bedna, 22,- Kč/kg rozvažovaná. ...
7. dubna 2021

Zápis do školy

1) Ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 8.00 hod se budou zapisovat všechny vodoměry pro potřeby vyúčtování stočného. Žádáme občany, aby umožnili přístup ke svým i obecním vodoměrům nebo nahlásili hodinu, kdy budou vodoměry přístupné.
2) Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády proběhnou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do první třídy v naší škole proběhne ve středu 28. dubna 2021 v době od 14.00 do 16.00, jiný termín je možné si dohodnout telefonicky s paní ředitelkou. K zápisu se dostaví zákonný zástupce bez dítěte.
Přineste s sebou:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• vyplněné formuláře:
vyplněnou žádost o přijetí dítěte do základní školy
vyplněný dotazník (včetně tel. čísel, emailové adresy)
vyplněný zápisový lístek
Děti, které navštěvují naši mateřskou školu, všechny potřebné tiskopisy obdrží přímo ve školce. Tiskopisy jsou také k dispozici na stránkách školy.
Bližší informace je možno získat na webových stránkách školy, případně na tel. čísle 777 025 892 ředitelka školy.
3) Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Řečici vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022, který se bude konat 5.5.2021.
Informace k zápisu budou k dispozici na webových stránkách školy.
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva bude zápis do MŠ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci se objednají na určitou hodinu na tel. čísle 776 142 123 u vedoucí učitelky MŠ.
...
31. března 2021

Vývoz odpadů, Jednota

1) Od středy 7. dubna 2021 bude svoz komunálního odpadu jednou za 14 dní. Další svoz komunálního odpadu proběhne 21. dubna 2021 a pak vždy ve středu v sudé týdny. Bioodpad bude poprvé v naší obci vyvezen 14. dubna 2021. Další vývoz bude za 14 dní ve středu 28.4.2021 a pak vždy ve středu v liché týdny.
2) Jednota Řečice oznamuje, že v pátek 2.4.2021 bude zavřeno. Objednané pečivo si můžete vyzvednout v sobotu 3.4.2021, kdy je otevírací doba od 6.30 hod do 9.30 hod. ...
23. března 2021

Prodej jablek

Ve středu 24.3.2021 bude v naší obci pan Hampl prodávat jablka. Prodej se uskuteční před kulturním domem od 9.00 hod do 9.30 hod. Cena jablek 19,- Kč/kg celá bedna, 22,- Kč/kg rozvažovaná. ...
17. března 2021

Poplatky KO a psi

1) Od středy 17. března 2021 se vybírají poplatky za komunální odpad a psy. Cena je 450,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci, 450,- Kč za rekreační objekt a 100,- Kč za 1 psa a 200,- Kč za každého dalšího psa. Poplatky neplatí děti do 6 let včetně roku dovršení 6 let a senioři od 75 let včetně roku dovršení 75 let. Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu na účet 12329751/0100, variabilní symbol číslo domu. Pokud budete potřebovat znát výši Vašeho poplatku, můžete volat v úřední hodiny na tel. 566673359. ...

2) Správce vodovodu prosí občany o kontrolu vašich vodoměrů a armatur. Objevil se menší únik vody, který potřebujeme najít. Případné poznatky nahlaste na obecním úřadě.

...
15. března 2021

Poplatky KO a psi

Od středy 17. března 2021 se vybírají poplatky za komunální odpad a psy. Cena je 450,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci, 450,- Kč za rekreační objekt a 100,- Kč za 1 psa a 200,- Kč za každého dalšího psa. Poplatky neplatí děti do 6 let včetně roku dovršení 6 let a senioři od 75 let včetně roku dovršení 75 let. Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu na účet 12329751/0100, variabilní symbol číslo domu. Pokud budete potřebovat znát výši Vašeho poplatku, můžete volat v úřední hodiny na tel. 566673359. ...
10. března 2021

Prodej ovocných stromků

1)V loňském roce byla na konci polní cesty do Koptinek na začátku Chlumku pod modřínem osazena lavička k odpočinku kolemjdoucích. V průběhu letošního února se ztratila. Kdyby měl někdo z občanů nějaké informace kolem lavičky, dejte, prosím, vědět na obecní úřad.
2)Místní firma Jan Šiška Zahradnictví zahajuje v sobotu 20.3.2021 prodej ovocných stromků a keřů, substrátů a sazečky cibule. Prodejní doba bude od 8.00 hodin do 15.00 hodin v zahradě pod rodinným domem Mazánkových. V jinou dobu po domluvě na telefonním čísle 722 525 304.
...
5. března 2021

Inventura Jednota

Jednota Řečice oznamuje, že v úterý 9.3.2021 bude z důvodu inventury zavřeno. V pondělí 8. března 2021 bude již zrušen odpolední prodej, tj. od 15.00 - 17.00 hod bude zavřeno. ...
28. února 2021

28.2.2021

Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1.3.2021. Formuláře na cesty ... další informace
25. února 2021

Respirátory

Během čtvrtka 25.2.2021 budou do poštovních schránek všech občanů distribuovány respirátory FFP2. Ty pro své občany zakoupila obec Řečice. ...
22. února 2021

Prodej jablek

V úterý 23.2.2021 bude v naší obci pan Hampl prodávat jablka. Prodej se uskuteční před kulturním domem od 10.30 hod do 11.00 hod. Cena jablek 19,- Kč/kg celá bedna, 22,- Kč/kg rozvažovaná. ...
17. února 2021

Prodej kuřic

Firma Bromová - Seč bude prodávat kuřice všech barev, stáří 21 týdnů (na začátku snášky) za 200 Kč / kus. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 18.2.2021 u kulturního domu v 8:00 hod.. ...
15. února 2021

Pozvánka na zasedání

Ve středu 17. února 2020 v 17.00 hodin se koná 24. zasedání ZO Řečice v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je i projednání Územní studie lokality za chatami za Dvorem. ...
27. ledna 2021

Koncertní verze muzikálů

Obec Řečice plánuje na 3.7.2021 a 4.7.2021 koncertní verzi muzikálů Čas růží a Dracula. Tyto koncerty se uskuteční na zámku ve Žďáru nad Sázavou pod širým nebem a cena jednoho lístku je 690,- Kč. Kdo z občanů má zájem o tyto koncerty, může se i jednotlivě, nahlaste se na obecní úřad nejpozději však do středy 3.2.2021 kvůli rezervaci a koupi lístků. V případě zrušení představení z důvodů nařízení vlády pořadatelé garantují vrácení vstupného. Doprava by byla zajištěna obecními vozidly. ...
25. ledna 2021

Sbírka + ordinace

1) Ve dnech 12.1.2020 - 22.1.2020 proběhla v naší obci tříkrálová sbírka. Celkem se vybralo 13 212,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
2) MUDr. Kozárová oznamuje, že v období jarních prázdnin t.j. od pondělí 1.2. do pátku 5.2. bude ordinace uzavřena. Distanční formou lze předepsat e - recepty či vyřídit pracovní neschopnost, a to na tel. č. 607 562 076. Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Pavel Hruška (ordinace Strážek, Moravec). ...
20. ledna 2021

Územní studie

Obecní úřad předkládá k nahlédnutí varianty Územní studie pro zástavbu Za dvorem. Varianta HLV a HLV 2 je odlišná od varianty HLV 3 v tom, že je zde uvažováno s výstavbou řadových domků (parcely č. 23 až 28). Byli bychom rádi za Vaše názory, které nám pomohou v rozhodování, kterou variantu zvolit nebo zda provést ještě nějaké úpravy. Komunikace, zeleň, parcely 1,2,3,4, 1003/1 a 1003/10 jsou dané a nelze zde měnit žádné parametry. Věnujte, prosím, pozornost také textové části, která je nezbytnou součástí studie. Své připomínky zašlete na adresu obec@obecrecice.cz nebo je osobně sdělte na obecním úřadě v úředních hodinách. ... další informace
18. ledna 2021

Zálohy na stočné + odběr vody

1)Od pondělí 18.1.2021 se bude vybírat záloha na stočné za měsíc leden.
2) Kdo z občanů odebírá obecní vodu, může svou spotřebu platit od 18.1.2021 na obecním úřadě v úředních hodinách nebo na účet č. 12329751/0100, variabilní symbol -číslo popisné. Cena je 33,- Kč /m3.


...
15. ledna 2021

Odečty elektroměrů

Ve středu dne 20.1.2021 se budou v naší obci provádět odečty elektroměrů. Žádáme proto, aby v tento den byly zpřístupněny elektroměry, případně o zanechání stavu elektroměru na viditelném místě. ...
11. ledna 2021

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka
1) Dovoluji si Vás informovat, že s ohledem na vývoj epidemiologické situace v České republice bylo zrušeno kontaktní koledování v ulicích měst a obcí během Tříkrálové sbírky 2021. Na základě těchto informací budou kasičky v Řečici umístěny od 12.1. 2021 do 22.1. 202 v obchodě v otvírací době. Peníze také můžete odeslat na číslo Tříkrálového účtu: 66008822/0800, var. symbol: 77706800.
2) Ve středu 13.1.2021 bude firma Víno Zajíček z Podpálaví prodávat sudová a lahvová vína i v dárkovém balení. Nabízí 10 druhů např. Chardoney, Aurelius, Pálava a další. Cena je od 65,- Kč/litr. Prodej se uskuteční od 13 hod do 13 hod 30 min před kulturním domem.
3) Oznamujeme, že z rodinných důvodů bude provoz ordinace od pondělí 18.1. do středy 20.1. omezen na distanční formu (možné vystavení e- receptů a pracovních neschopností, telefonické konsultace.) Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Pavel Hruška

...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Archiv
Řečice - prezentace

Film o obci

Mexiko lávka 2016

Mexiko

Lidé na vozíku

Obnova místních komunikací

Kontakt

Obecní úřad Řečice
Řečice 135
592 33 Radešínská Svratka

tel.: 566 673 359
e-mail: obec@obecrecice.cz

Úřední hodiny
PO  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ČT  8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 8.00 - 12.30  
Anketa

Odkazy

83367449_490348815004828_7556307002335428608_n.jpg