Rozcestník

Velikost textu:

Obecní úřad

Obecní úřad

Fakturační adresa:

Obec Řečice
Řečice 135
592 33 Radešínská Svratka

Telefon:                                                                                                                                                                                   566 673 359

IČO: 00295353

DIČ: CZ00295353

Bankovní spojení:   

Číslo účtu: 12329751 / 0100

E-mail:    

obec@obecrecice.cz

ID datové schránky:      

aayat78                                                                                                                                                     

starosta

Marta Špačková   tel.: 776 061 080 

zástupce starosty

Mgr. Eva Drdlová

Úřední hodiny:

Pondělí:   8 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Středa:     8 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Čtvrtek:    8 – 12 hod. 13 – 15 hod
Pátek:       8 – 12:30 hod.

 

 

Obec Řečice (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/ 1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad kraje Vysočina.

Statut: Obec
Počet částí: 1

Katastrální výměra: 847 ha
Počet obyvatel: 466
Z toho v produkt. věku: 186
Průměrný věk: 39
Pošta: Ne
Škola: Ano

Menu:

Výstavba Za Dvorem

model výstavby

Mapová aplikace

Gis online

Řečice - prezentace

Film o obci

Mexiko lávka 2016

Mexiko

Lidé na vozíku

Screenshot 2024-06-09 at 10.53.02.png

Obnova místních komunikací

Kontakt

Obecní úřad Řečice
Řečice 135
592 33 Radešínská Svratka

tel.: 566 673 359
e-mail: obec@obecrecice.cz

Úřední hodiny
PO  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ČT  8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 8.00 - 12.30  
Anketa

Odkazy

logo koruna vysočiny