Rozcestník

Velikost textu:

Prapor a znak obce

Před několika měsíci upozornil náhodný turista media na zajímavou skutečnost. V kraji Vysočina jsou dvě obce nesoucí název Řečice a obě užívají stejný obecní znak. Násedné zjišťování ukázalo, že vesnička Řečice na Pelhřimovsku obdržela vyhotovení znaku a ten začala následně užívat. Tyty symbly však náleželi jiné Řečici. Té nedaleko Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě, té naší.

Tehdejší starosta obce pan Stanislav Škapa převzal obecní insignie z rukou předsedy PSPČR pana prof. Václava Klause 6. prosince 1999. Aby již nikdy nemohly nastat spekulace, zda nám znak a prapor náleží, přikládáme Vám k nahlédnutí vyobrazení a popis insignií, fotografie z předání a dopis tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jak můžete vidět na fotografiích, dalšími svědky byla paní Petra Buzková za Sněmovnu a pan Pavel Poul z Řečice.

Podobu znaku vybrali občané všeobecným hlasováním z několika návrhů, po schválení heraldiky nahradil dřívější znak obce, kterým byl stojící beránek, případně mnohem starší znak, který představoval koníka.  V současné době je znak využíván při veškerých prezentacích obce, na písemnostech i internetu. Prapor vlaje při všech významných událostech, na nichž se občané naší obce scházejí.

Současný znak Řečice je stříbrno - modře vlnitě kosmo dělený štít. Nahoře v černé hlavě jsou dvě stříbrná břevna, dole je potom stříbrný beran se zlatou zbrojí. Tento znak byl slavnostně předán starostovi Stanislavu Škapovi předsedou poslanecké sněmovny Václavem Klausem dne 6.12. 1999. Svou první pečeť obec Řečice získala v roce 1667. Znakem byl koník, který se později změnil na stojícího berana s opisem SIGIL……..1667­. Další pečeť, která patřila obci, zůstala u stojícího berana s opisem OBEC ŘEČICE NAD BOBRUVKOU. Na současné pečeti je vyobrazen znak a opisem OBEC ŘEČICE.

znak-prapor-predani
dopis
Výstavba Za Dvorem

model výstavby

Mapová aplikace

Gis online

Řečice - prezentace

Film o obci

Mexiko lávka 2016

Mexiko

Lidé na vozíku

Screenshot 2024-06-09 at 10.53.02.png

Obnova místních komunikací

Kontakt

Obecní úřad Řečice
Řečice 135
592 33 Radešínská Svratka

tel.: 566 673 359
e-mail: obec@obecrecice.cz

Úřední hodiny
PO  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ČT  8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 8.00 - 12.30  
Anketa

Odkazy

logo koruna vysočiny