Rozcestník

Velikost textu:

Knihovna

Výpujčky

Pátek: 17.00 - 19.00 hodin

www stránky knihovny
knihovna@obecrecice.cz

 

První zmínka o knihovně v obci pochází již z roku 1919. V tomto roce byla utvořena Knihovní rada, jejíž zakladatelé byli Josef Pejchl, Jan Dočekal a František Kříž. Na podporu nově vzniklé knihovny byla uspořádána taneční zábava a výtěžek byl věnován na zakoupení knih. 40 knih jako základ knihovního fondu věnoval knihovně zdejší rodák Ing. F. Soška. Obec přispívala v té době 300 korun ročně.

Roku 1927 byl Knihovní radou zvolen knihovníkem řídící učitel J.Musil a knihovna již čítala 213 svazků.

Během 2. světové války muselo být z knihovny vyřazeno 57 knih ,,závadného obsahu“. Činnost knihovny ale během války přerušena nebyla.

Od roku 1947 se již z obecní kroniky můžeme dozvědět podrobnější informace o činnosti knihovny. V tomto roce přibylo do knihovny 26 svazků a celkový knihovní fond se rozrostl na 622 svazků. V roce 1949 bylo z výtěžku dožínkové zábavy, který činil 1500 Kč, zakoupeno 32 hlavních Jiráskových děl. Na dalším růstu knihovního fondu se podílelo i tehdejší Ministerstvo informací a osvěty, které darovalo množství nových knih převážně politického a socialistického obsahu.

Roku 1953 byla knihovna přemístěna z přízemí řečické školy do 1.patra, protože v přízemí bylo příliš vlhko a hrozilo zde nebezpečí plísně.

Postupem času od sebe byla oddělena obecní a školní knihovna. Školní knihovna zůstala v 1.patře školy a fond obecní knihovny byl opět přesunuta do přízemí. Tentokrát již bez rizika, do místnosti speciálně připravené pro tyto účely. Knihovnicemi byly paní Marie Šanovcová a následně paní Kateřina Skryjová,( která celou knihovnu přestěhovala do kulturního domu). Po ní převzala vedení knihovny Blanka Vítková ml., Michaela Drdlová a nyní Dáša Novotná.

Z důvodu plánované přestavby a rozšíření prostoru mateřské školy byla knihovna v roce 2005 přemístěna do patra kulturního domu v Řečici, kde se v současnosti stále nachází. Knihovní fond již čítá 3764 svazků beletrie, poezie i odborné literatury. Knihovna může fungovat pouze díky podpoře obecního úřadu, který přispívá na každoroční obměnu knihovního fondu. Knihy jsou postupně vkládávány do knihovní databáze Lanius, aby se postupem času mohlo přejít na elektronickou formu výpůjček. K dispozici je také veřejný internet. Zakoupení notebooku a připojení knihovny na internet umožnila dotace z  kraje Vysočina. Internet je přístupný vždy v době otevření knihovny všem občanům.

V roce 2018 je knihovna stále v prvním patře kulturního domu. V posledních letech zastávají funkci knihovníka stále mladší občané obce. Nyní je knihovnicí Hana Šanderová .

 

dscn3113
dscn1705
knihy
Výstavba Za Dvorem

model výstavby

Mapová aplikace

Gis online

Řečice - prezentace

Film o obci

Mexiko lávka 2016

Mexiko

Lidé na vozíku

Screenshot 2024-06-09 at 10.53.02.png

Obnova místních komunikací

Kontakt

Obecní úřad Řečice
Řečice 135
592 33 Radešínská Svratka

tel.: 566 673 359
e-mail: obec@obecrecice.cz

Úřední hodiny
PO  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ČT  8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 8.00 - 12.30  
Anketa

Odkazy

logo koruna vysočiny