Rozcestník

Velikost textu:

SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) byl založen 1980 a pracovalo v něm pět členek. Předsedkyní byla paní Josefa Blažková a členkami : Marie Šanovcová, Věra Janů, Marie Šustáčková, Božena Drdlová. SPOZ zajišťoval blahopřání občanům a kondolence. Od roku 1986 byl sbor rozšířen, předsedou byl Stanislav Škapa. Činnost byla rozšířena o vítání občánků, blahopřání ke stříbrné a zlaté svatbě. Byla pořízena Pamětní kniha, ve které se jubilanti nebo rodiče při vítání občánků podepíší. Nyní je předsedkyní SPOZu Marie Laxerová, výtvarné zpracování v Pamětní knize zajišťuje především Beáta Veselá a Marie Bílková. Sbor má 14 členů a jeho úkolem je zajistit blahopřání a doručit balíček v ceně asi 200 Kč. Od padesáti let a každých pět let se zasílá písemné blahopřání. Od šedesáti let po pěti letech kromě blahopřání písemného se ještě zasílá hudební blahopřání.

Dožitím sedmdesáti let zástupci SPOZu osobně navštěvují jubilanty a předávají balíček, finanční příspěvek 500 Kč s podpisem oslavence do Pamětní knihy. Od devadesáti let se takto blahopřeje každý rok.

Přání ke stříbrné svatbě má tradici více jak 35 let ( dřív přál tajemník obce) .Nyní se manželům blahopřeje s balíčkem za 400 Kč. Ke zlaté svatbě, kromě blahopřání s balíčkem, je předán finanční obnos 1000 Kč. Pokud si občan nepřeje, hudební blahopřání se neuskuteční.

Vítání občánků se uskutečňuje na obecním úřadě s kulturním programem Základní školy a Mateřské školy . Slavnostní uvítání do života malého občánka obce provádí starosta obce a předává příspěvek 3 000,- Kč.

Smyslem této činnosti je snaha vyjádřit jménem obce poděkování jubilantům za jejich celoživotní práci, popovídat si a zavzpomínat.

Výstavba Za Dvorem

model výstavby

Mapová aplikace

Gis online

Řečice - prezentace

Film o obci

Mexiko lávka 2016

Mexiko

Lidé na vozíku

Screenshot 2024-06-09 at 10.53.02.png

Obnova místních komunikací

Kontakt

Obecní úřad Řečice
Řečice 135
592 33 Radešínská Svratka

tel.: 566 673 359
e-mail: obec@obecrecice.cz

Úřední hodiny
PO  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ČT  8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 8.00 - 12.30  
Anketa

Odkazy

logo koruna vysočiny