Rozcestník

Velikost textu:

Myslivci

Myslivost v Řečici

Myslivost vznikla se záměrnou ochranou a chovem zvěře. Původně byla zvěř předmětem lovu k obživě, později kratochvílí majitelů velkých panství. Aby byl počet zvěře dostačující, byly ve 13. století zakládány obory pro zvěř a tato tradice se udržela dodnes. Myslivecké hospodářství je upraveno  zákonem o myslivosti, který odloučil práva myslivosti od vlastnictví honebních pozemků a váže se jenom na jejich užívání.

V obecní kronice je několik poznámek o myslivosti v obci Řečice:

1875 – honebnost přiřknuta  okresnímu hejtmanství velkostatku novoměstskému za 15 zlatých ročně, přes odpor obce

1892, 1898, 1904 – honitba pronajímána  baronu Gudenusovi z Moravce za 125 zlatých ročně

1943 – obecní honitbu dostal německý baron Freyberk – nechal postavit chatu ve Chlumku

Po válce byl krátce majitelem honitby Alois Chroust č.15

1949 – dohlížel na honitbu vrchní četnický strážmistr Skopalík z Nového Města

Koncem tohoto roku se stal národním správcem honitby odborný učitel Fr. Melichar z Dolní Bobrové a rok na to ještě někteří zdejší občané.

1973 – sdružení Řečice plní plán odstřelu.V té době předsedou je Padalík a hospodářem Chaloupek, oba z Nového Města. Z obce je to Filip, Chroust a Homola.

Několik let byla v Maňkovech obora pro muflony – 11 ks se vypouštělo do přírody

Dnes má myslivecké sdružení 20   členů, z Řečice 10 , z Rad. Svratky 7 , z Hodiškova 3 a obhospodařuje 1299 ha. Členové se aktivně podílejí na přípravě chovatelské přehlídky trofejí ve Žďáru nad Sázavou. Každoročně se účastní kynologických akcí pořádaných okresem v sousedních honitbách

( memoriálu Karla Podhajského –  zakladatele zkoušek loveckých psů a návštěvy výstavy Natura Vyva v Lysé nad Labem).

V honitbě je 26  krmných zařízení pro srnčí, 6 pro zajíce oplocených,   2  bažantnice a 40 slanisek. Společnost pečuje o zvěř,  v zimě přikrmuje a provádí se přeléčení proti parazitálním nemocem spárkaté zvěře. V únoru provádíme sčítání zvěře –  zvěř  se shlukuje do zimních tlup kde společně  a snáze přečkají zimu.  Odlovem  přírustku ročně MS odloví 45 ks srnčí  45 ks zajíců a 75 ks bažantů a to z uměle odchovaných. MS se dále věnuje poplatkovým odlovům pro cizince odlovem 4 kusů srnců. Dále MS odchovává  na rybnících v Hodíškově divoké kachny 500 ks.  Část jich je odloveno při poplatkovém lovu, to jak z důvodu finančních  tak pro reprezentaci honitby a část odlovuje MS při honu a na sletech. MS má 3 ohaře, 2 norníky a 1 barváře.

MS dodá do výkupny interlovu 30 ks srnčí zvěře. Za utržené finance z poplatkových lovů a prodeje zvěřiny  MS financuje budování krmných zařízení a jejich opravy,  nájemné od HS, nakupuje živou zvěř a vypouští do honitby  dále nakupuje směsy pro odchov kachen a bažantů, léčiva, medicinální lizy, obilí a granulované  krmivo jak pro srnčí tak pro zaječí zvěř pro zimní přikrmování. V honitbě se zdržuje černá i mufloní zvěř. Roční obrat MS činí 80 000kč.

V roce 2008 MS odlovilo 45 ks srnčí zvěře , 2 ks mufloní zvěře , 10 prasat , 25 zajíců,  99 bažantů, 351 kachen,7 lišek, 5 kun.

Předseda           –  Mička Josef

Hospodář          –  Poul Zdeněk

Jednatel            - Novák Josef

Fin. hospodář     - Štrankmuller Ferd.

 

 

 

Myslivecké sdružení Řečice (MS Řečice). Výměra honitby je 1299 ha. MS Řečice má 23 členů a 3 adepty. V roce 2020 bylo uloveno 24 ks srnčí zvěře, 22 prasat, 6 zajíců, 43 bažantů, 0 kachen a 6 lišek. Honitba má 21 krmných zařízení. V honitbě jsou 3 členové mysliveckou stráží (Novotný Vladimír, Mička Jiří a Havlíček Miroslav). MS v roce 2020 nemohlo udělat z důvodu mimořádných opatření ohledně Covid-19 poplatkové lovy srnců pro lovce ze zahraničí a ani nemohlo pořádat Společenský a trochu myslivecký ples v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. MS koupilo pro zveř sůl, jadrné krmivo, vykupuje od školní mládeže kaštany, kupuje bažanty, které následně pak vypouští do honitby.

Zdeněk Poul vyrobil vlastní granule pro srnčí zvěř. Členové se zúčastňují brigád na sběr kamene, snaží se snižovat početní stavy černé zvěře, aby zvěř nezpůsobovala nadměrné škody. Členové se snaží každoročně předcházet ztrátám na zvěři při senosečích. Podílejí se na celookresním hodnocení ulovené zveře, pomáhají na chovatelské přehlídce, dělají přednášky pro děti v MŠ, ZŠ. Výbor MS tvoří: Novák Josef z RS jednatel, Homola Luděk z RS finanční hospodář, Mička Jiří z NMnM předseda, Havlíček Miroslav z Vatína místopředseda a Císař Stanislav ze ŽnS myslivecký hospodář. Honebním starostou HS Řečice je Zdeněk Poul z Řečice.

Výstavba Za Dvorem

model výstavby

Mapová aplikace

Gis online

Řečice - prezentace

Film o obci

Mexiko lávka 2016

Mexiko

Lidé na vozíku

Screenshot 2024-06-09 at 10.53.02.png

Obnova místních komunikací

Kontakt

Obecní úřad Řečice
Řečice 135
592 33 Radešínská Svratka

tel.: 566 673 359
e-mail: obec@obecrecice.cz

Úřední hodiny
PO  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ČT  8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 8.00 - 12.30  
Anketa

Odkazy

logo koruna vysočiny