Rozcestník

Velikost textu:

Myslivci

Myslivost v Řečici

Myslivost vznikla se záměrnou ochranou a chovem zvěře. Původně byla zvěř předmětem lovu k obživě, později kratochvílí majitelů velkých panství. Aby byl počet zvěře dostačující, byly ve 13. století zakládány obory pro zvěř a tato tradice se udržela dodnes. Myslivecké hospodářství je upraveno  zákonem o myslivosti, který odloučil práva myslivosti od vlastnictví honebních pozemků a váže se jenom na jejich užívání.

V obecní kronice je několik poznámek o myslivosti v obci Řečice:

1875 – honebnost přiřknuta  okresnímu hejtmanství velkostatku novoměstskému za 15 zlatých ročně, přes odpor obce

1892, 1898, 1904 – honitba pronajímána  baronu Gudenusovi z Moravce za 125 zlatých ročně

1943 – obecní honitbu dostal německý baron Freyberk – nechal postavit chatu ve Chlumku

Po válce byl krátce majitelem honitby Alois Chroust č.15

1949 – dohlížel na honitbu vrchní četnický strážmistr Skopalík z Nového Města

Koncem tohoto roku se stal národním správcem honitby odborný učitel Fr. Melichar z Dolní Bobrové a rok na to ještě někteří zdejší občané.

1973 – sdružení Řečice plní plán odstřelu.V té době předsedou je Padalík a hospodářem Chaloupek, oba z Nového Města. Z obce je to Filip, Chroust a Homola.

Několik let byla v Maňkovech obora pro muflony – 11 ks se vypouštělo do přírody

Dnes má myslivecké sdružení 20   členů, z Řečice 10 , z Rad. Svratky 7 , z Hodiškova 3 a obhospodařuje 1299 ha. Členové se aktivně podílejí na přípravě chovatelské přehlídky trofejí ve Žďáru nad Sázavou. Každoročně se účastní kynologických akcí pořádaných okresem v sousedních honitbách

( memoriálu Karla Podhajského –  zakladatele zkoušek loveckých psů a návštěvy výstavy Natura Vyva v Lysé nad Labem).

V honitbě je 26  krmných zařízení pro srnčí, 6 pro zajíce oplocených,   2  bažantnice a 40 slanisek. Společnost pečuje o zvěř,  v zimě přikrmuje a provádí se přeléčení proti parazitálním nemocem spárkaté zvěře. V únoru provádíme sčítání zvěře –  zvěř  se shlukuje do zimních tlup kde společně  a snáze přečkají zimu.  Odlovem  přírustku ročně MS odloví 45 ks srnčí  45 ks zajíců a 75 ks bažantů a to z uměle odchovaných. MS se dále věnuje poplatkovým odlovům pro cizince odlovem 4 kusů srnců. Dále MS odchovává  na rybnících v Hodíškově divoké kachny 500 ks.  Část jich je odloveno při poplatkovém lovu, to jak z důvodu finančních  tak pro reprezentaci honitby a část odlovuje MS při honu a na sletech. MS má 3 ohaře, 2 norníky a 1 barváře.

MS dodá do výkupny interlovu 30 ks srnčí zvěře. Za utržené finance z poplatkových lovů a prodeje zvěřiny  MS financuje budování krmných zařízení a jejich opravy,  nájemné od HS, nakupuje živou zvěř a vypouští do honitby  dále nakupuje směsy pro odchov kachen a bažantů, léčiva, medicinální lizy, obilí a granulované  krmivo jak pro srnčí tak pro zaječí zvěř pro zimní přikrmování. V honitbě se zdržuje černá i mufloní zvěř. Roční obrat MS činí 80 000kč.

V roce 2008 MS odlovilo 45 ks srnčí zvěře , 2 ks mufloní zvěře , 10 prasat , 25 zajíců,  99 bažantů, 351 kachen,7 lišek, 5 kun.

Předseda           –  Mička Josef

Hospodář          –  Poul Zdeněk

Jednatel            - Novák Josef

Fin. hospodář     - Štrankmuller Ferd.

Řečice - prezentace

Film o obci

Mexiko lávka 2016

Mexiko

Lidé na vozíku

Obnova místních komunikací

Kontakt

Obecní úřad Řečice
Řečice 135
592 33 Radešínská Svratka

tel.: 566 673 359
e-mail: obec@obecrecice.cz

Úřední hodiny
PO  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ČT  8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 8.00 - 12.30  
Anketa

Odkazy

83367449_490348815004828_7556307002335428608_n.jpg